การจ่ายผลตอบแทน


                                                     รับรายได้ไม่มีวันหยุด

                     

วีดีโอแผนการตลาด

หลายๆ ท่านคงสงสัยสิคะ ว่า เราจะมีรายได้จากการลงทุนกับ Global Rich Club อย่างไร?
จากประการณ์ของแขก นะคะ ถ้าคุณสามารถทำได้ตามแผนการจ่ายผลตอบแทน(หรือแผนการตลาด) ของทางบริษัท คุณก็จะได้รับรายได้จริง 100% ค่ะ แขกขอยืนยันค่ะ เพราะแขกและสมาชิกของ Global Rich Club หลาย ๆ คนได้รับมาแล้วจริง! วันนี้แขกขออธิบาย แผนการจ่ายผลตอบแทนของ Global Rich Club ดังนี้ค่ะ ซึ่งรายได้ที่สมาชิกของ Global Rich Club มีสิทธิ์ได้รับมีอยู่ด้วยกัน 4 ช่องทางค่ะ
                     
 1. รายได้จากการผ่านกระดานหมุนเวียน (Matrix Board Payment)
 2. รายได้จากองค์กรใต้ล่าง (Override Income)
 3. โบนัสทั่วโลก (Gobal Bonus)
 4. Rewards Platinum
  เรามาเริ่มลงรายละเอียดลึกๆ ของการรับรายได้กันทีละอย่างนะคะ
1.รายได้จากการผ่านกระดานหมุนเวียน (Matrix Board Payment)
อย่างที่แขกเคยบอกทุกๆ ท่านแล้วนะคะ ว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนของ GlobalRich Club 
เป็นแบบกระดานหมุนเวียน ซึ่งระบบกระดานหมุนเวียนนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จจากการที่รวบรวมความพยายามของสมาชิกทุกๆ  คนในกระดาน  ช่วยกันเติมและขับเคลื่อนกระดานเพื่อให้เกิดการหมุนเวียน จนทำให้คุณมีรายได้ $400 จากการผ่านกระดานสีส้ม และ $8,000 จากการผ่านกระดานสีม่วง และในกระดานสีม่วงนี้รับกันแบบไม่จำกัดรอบค่ะโดยระบบแผนการตลาดแบบกระดานหมุนเวียนของ Global Rich Club มีเพียงแค่ 2 กระดานเท่านั้นค่ะ คือ

                   


1. Global Board (กระดานที่1 หรือกระดานสีส้ม)
     2. Rich Board (กระดานที่2 หรือกระดานสีม่วง)
     แผนผังของ Global Baord (กระดานสีส้ม) 
                               
- ในกระดานสีส้มจะมีสมาชิกอยู่ด้วยกันทั้งหมด 15 ช่อง โดยแบ่งเป็น 4 Level ดังรูปด้านบน
- เริ่มต้นของกระดานจะมี 8 ช่องที่ Level ที่1 เท่านั้นที่ว่างอยู่
- ทุกๆ คนที่อยู่ใน Level 2,3 และ 4 จะต้องช่วยกัน Sponser คนเข้ามาเติมที่ Level ที่ 1 ให้เต็ม 
(ทุกๆ คนในกระดานต้องพยายามทำตัวเองให้มีทีมงานครบ 2 คนให้เร็วที่สุด)
- เมื่อ 8 ช่องใน Level1 เต็ม คนที่อยู่บนสุดของกระดานสีส้ม จะเคลื่อนหลุดออกไปรับรายได้ $400 
และขึ้นไปอยู่ที่ Levle1 ของกระดานสีม่วง และ
- กระดานจะแยกออกเป็น 2 กระดานโดยระบบจะไปเอาคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดมาจัดเรียงใหม่ เอาคนที่
มาก่อน และมีทีมงานติดตัวครบ 2 ก่อนให้ขึ้นไปอยู่บนสุดก่อน ซึ่งก็จะจัดเรียงจากบนลงล่าง 
จากซ้ายไปขวา
ตัวอย่างการเคลื่อนของกระดานสีส้ม

- ตัวอย่างของกระดาน เมื่อถูกนำมาเติมจนเต็มที่ Level ที่1
    
- คนที่อยู่ใน Level ที่4 จะถูกย้ายไปอยู่ที่ Level ที่1 ของกระดานที่2 (สีม่วง) พร้อมกับรับรายได้$400 และ
กระดานก็จะถูกแตกแยกออกเป็น 2 กระดาน
- ระบบจะจัดเรียงคนที่เหลืออยู่ โดยหาคนที่มาก่อนและมีทีมงานครบ 2 คนก่อนมาอยู่ในช่องแรก คนถัดไป
มาอยู่ในช่องที่สอง และเรียงลำดับแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงช่องที่ 14 ดังรูป
     
- ระบบจะนำมาจัดเรียงใหม่บนกระดานที่แยกออก โดยจะเรียง
จากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา ดังรูป

 แผนผังของ Rich Baord (กระดานสีม่วง)
ในกระดานสีม่วงจะมีสมาชิกอยู่ด้วยกันทั้งหมด 15 ช่อง โดยแบ่งเป็น Level ดังรูป

- เริ่มต้นของกระดานจะมี 8 ช่องที่ Level ที่1 เท่านั้นที่ว่างอยู่ แต่คนที่จะเติมในช่องว่างนี้จะต้องมาจากกระดาน
สีส้มเท่านั้น
- ดังนั้นทุกๆ คนที่อยู่ใน Level 2,3 และ 4 จะต้องช่วยกันพาทีมงานของตัวเอง ขึ้นมาเติมที่ Level ที่ 1ให้เต็ม 
(ทุกๆ คนในกระดานต้องพยายามทำตัวเองให้มีทีมงานครบ 2 คนให้เร็วที่สุด)
- เมื่อ 8 ช่องใน Level1 เต็ม คนที่อยู่บนสุดของกระดานสีม่วง จะเคลื่อนหลุดออกไปรับรายได้ $8,000และวน
มาต่อที่ Level1 ของกระดานสีม่วงอีกครั้งโดยตามที่ปรึกษาไป และ
- กระดานจะแยกออกเป็น 2 กระดานโดยระบบจะไปเอาคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดมาจัดเรียงใหม่ เอาคนที่มาก่อน 
และมีทีมงานติดตัวครบ 2 ก่อนให้ขึ้นไปอยู่บนสุดก่อน ซึ่งก็จะจัดเรียงจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา

ตัวอย่างการเคลื่อนของกระดานสีม่วง
- ตัวอย่างของกระดาน เมื่อ Level ที่1 ถูกเติมจนเต็ม

คนที่อยู่ใน Level ที่4 จะถูกดันออกไปรับรายได้ $8,000 พร้อมกับย้ายไปอยู่ที่ Level ที่1 ของกระดานที่2 (สีม่วง) อีกครั้ง เพื่อรอวนขึ้นไปรับรายได้ $8,000 เป็นแบบนี้โดยไม่จำกัดรอบ และกระดานก็จะถูกแตกแยกออกเป็น 2 กระดาน
     -  ระบบจะจัดเรียงคนที่เหลืออยู่ โดยหาคนที่มาก่อนและมีทีมงานครบ 2 คนก่อนมาอยู่ในช่องแรก คนถัดไปมาอยู่ในช่องที่สอง และเรียงลำดับแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงช่องที่ 14 ดังรูป
  -       ระบบจะนำมาจัดเรียงใหม่บนกระดานที่แยกออก โดยจะเรียงจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา ดังรูป

   
  อ่านแล้วเริ่มงง งง กันใช่มั้ยคะ … อย่าเพิ่งงงค่ะ เพราะที่ผ่านมาเป็นเพียงช่องทางสร้างรายได้ ช่องทางแรกที่สมาชิก
  ของ Global Rich Club มีสิทธิ์ได้รับเท่านั้นนะคะ ยังมีช่องทางที่ 2,3 และ 4 ที่แขกจะมาอธิบายให้ทุกๆท่านดังนี้นะคะ

   2. รายได้จากการองค์การใต้ล่าง (Override Income)
รายได้ช่องทางที่ 2 นี้บริษัทจะจ่ายให้กับสมาชิกที่มีตำแหน่ง Gold ขึ้นไปเป็นรายเดือน เหมือนกับการจ่ายเงินเดือน
ให้กับผู้บริหารค่ะ โดยจะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดผู้สมัครภายได้องค์กรทุกชั้นลึกในเดือนนั้นๆ ซึ่งรายละ
เอียดสามารถดูได้ในรูปด้านล่างนี้เลยค่ะ


    2. รายได้จากการองค์การใต้ล่าง (Override Income)
   รายได้ช่องทางที่ 2 นี้บริษัทจะจ่ายให้กับสมาชิกที่มีตำแหน่ง Gold ขึ้นไปเป็นรายเดือน เหมือนกับการจ่าย
   เงินเดือนให้กับผู้บริหารค่ะ โดยจะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดผู้สมัครภายได้องค์กรทุกชั้นลึกในเดือนนั้นๆ
   ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้ในรูปด้านล่างนี้เลยค่ะ

    3.โบนัสทั่วโลก (Global Bonus)

     รายได้ช่องทางที่ 3 นี้บริษัทจะจ่ายให้กับสมาชิกที่มีตำแหน่งสูงสุดของบริษัทเท่านั้น คือ International 
     President  Associate จะจ่ายให้กับสมาชิกทุกๆ เดือน 2% ของยอดขายทั่วโลก
    4. Rewards Platinum

     จากที่แขกบอกแล้วนะคะว่า แผนการตลาดของ Global Rich Club เมื่อคุณผ่านกระดานม่วงแล้ว ตัวคุณ
    ไม่ได้หลุด หรือหล่นหายไปไหนค่ะ คุณจะวนลงมาอยู่ที่ Level ที่ 1 ของกระดานสีม่วงอีก เพื่อรอขึ้นไปรับ
     รายได้อีก ซึ่งเป็นอย่างนี้แบบไม่จำกัดรอบเลย สุดยอดจริงๆ ค่ะ รับกันแบบไม่รู้จบ

     และบริษัทก็มีรางวัลให้กับสมาชิก ที่เรียกว่า Rewards Platinum เป็นรายได้ช่องทางที่ 4 หากสมาชิกท่าน
    ใดสามารถพาตัวเองให้ผ่านกระดานสีม่วง 
          - 5 รอบ รับ $5000
          - 10 รอบ รับ $15000
          - 15 รอบ รับ $20000 
          ตามลำดับค่ะ 

     ศึกษาข้อมูลช่องทางการรับรายได้แล้ว เริ่มเห็นโอกาสแล้วใช่มั้ยคะ ว่าธุรกิจนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ขอเพียง
    เราตั้งใจ ลงมือทำ อย่างต่อเนื่อง โอกาสสร้างรายได้จาก Global Rich Club แบบไม่รู้จบ ก็ไม่ยากสำหรับคุณ
    อีกต่อไปใช่มั้ยค่ะ????

แขกขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำเสนอเรื่องราวของ Global Rich Club ในทุก ๆ เรื่องที่เป็นความจริงทั้งหมดค่ะ สามารถปรึกษาแขกได้ที่ 

Email : kaegant2550@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/AndantGRC 
Blog : andant-grcthai.blogspot.com 
Skype Name : apichaya2515
Tel. : 0825685259