ข้อดีของ GRC

ข้อดีอีก 1 ข้อ ของธุรกิจโกลบอลริชคลับ คือ รายได้จากกระดานหมุนเวียน ไม่ได้กำหนดเป็นเดือน เป็นปี  กระดานแตกเมื่อไร เวลาใด รับรายได้โอนเข้ากระเป๋าสตางอิเล็คทรอนิคทันที


หลังจากเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 55  รหัส andant ผ่านกระดานส้ม รับ 15,000 มาแล้ว
วันที่ 16 พ.ค. 55 รหัส andant3 ก็ตามมาติด ๆ รับอีก 15,000  ที่ยิ่งไปกว่านั้น ทีมงานแขก  คุณต้อง พนักงานธนาคารจากจังหวัดชัยภูมิ สมัครวันเดียว ตามแขกขึ้นมาอยู่กระดานม่วงแล้ว สุดยอดมาก ๆ ค่ะ
จุดหมายต่อไป 300,000 ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ